Uncategorized

Pokora w byciu rodzicem.

Czasami nam rodzicom wydaje się, że lepiej wiemy co dla naszych dzieci dobre, każemy im jeść wtedy kiedy my jemy i to, co my im wybierzemy, myć się i kłaść kiedy o to prosimy, odłożyć w danej chwili to czym się zajmuje bo właśnie znaleźliśmy  dla niego lepsze zajęcie…Wydaje nam się że znamy nasze dzieci najlepiej na świecie. Jednak czy możemy tak myśleć, nie znając samych siebie?

„Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszys­tkim.”

Janusz Korczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *